Vタイプコントローラ比較

型式
グループ
VL-2405-2
シリーズ
VK3
シリーズ
VK-100
シリーズ
VS
シリーズ
型式  VL-2405-2 
 新製品 
 VK3-2405-4 

 VK3-24054E 

 VK-100-4 
 新製品 
 VS-24-2 

 VS-2405-2 

 チャンネル数  2  4  2  2
最大W数 144W相当 96W相当 53W相当 72W相当
入力電圧 24V/48V 24V 24V AC100V
-240V
24V 24V
出力電圧   24V/5V/48V   24V/5V   24V/5V  24V/5V   24V  24V/5V 
1チャンネルの
最大出力電力
72W  24W 24W 24W
48W


48W

チャンネル合計
最大出力 
144W 96W  96W 53W  72W 72W
最大点灯周波数  1MHz   120KHz 120KHz  120KHz   512KHz  512KHz
外部制御   外部ON/OFF
イーサネット
USB
RS232C
アナログ
 外部ON/OFF 外部ON/OFF
イーサネット 
 外部ON/OFF

外部ON/OFF
USB
RS232C
アナログ
パラレル 

外部ON/OFF
USB
RS232C
アナログ
パラレル 
ストロボ機能 × × × × ×
プリセット読出 × × ×
 FAN回転機能 × × × × × 
詳細ページへ VL-2405-2
シリーズ≫
VK3
シリーズ≫
VK-100
シリーズ≫
VS
シリーズ≫

画像処理照明器は弊社までお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせはこちら

042-729-8914